Straat evangelisatie

God doet iets nieuws!

Jesaja 43:19 Zie, Ik zal iets nieuws doen, nu zal het ontspringen; zult gij het niet kennen? Ik zal zelfs een weg maken in de wildernis en rivieren in de woestijn.

Er hebben veel Outreach-evenementen plaatsgevonden. In India kwam tijdens de handel van een Outreach Team een hele straat tot Christus. In deze straat brak op wonderbaarlijke wijze vreugde uit.

In Thailand werd in Ubon Ratchathani een kruistocht gehouden met een zeer grote vrachtwagen op een plein. Veel mensen gaven hun hart aan Christus over, zelfs politiemensen en militairen. Veel wonderen werden verricht door de Heer. Een dame die in een rolstoel zat, sprong na gebed plotseling uit haar rolstoel en begon te dansen voor de Heer. Glorie aan God.

In Zuid-Afrika startte RLM een straatkerk. Door te marcheren, te bidden, te brullen, de Heer Jezus te loven en te prediken in de straten van Township Kwanokuthula, Zuid-Afrika. Met een draagbare geluidsinstallatie en twee draadloze microfoons. Met behulp van tamboerijnen (Psalm 149) en shofar. Met een groot spandoek, een rode vlag die het bloed van Jezus en de overwinning symboliseert.

In zeer korte tijd gaven meer dan 300 mensen hun hart aan de Heer Jezus over. Namen en contactgegevens werden genoteerd. Follow-up en discipelschap vonden plaats. Mensen werden op straat gedoopt. Voedselpakketten en dekens werden uitgedeeld aan de armen. Bijbels en Johannes traktaten werden uitgedeeld! God bevestigt ons door wonderen van genezing en bevrijding en nog veel meer. Iemand met diabetes werd genezen. Iemand die polsen en enkels niet meer kon gebruiken, was na het gebed allemaal weer beweeglijk. Iemand anders zat heel ziek op een bank met twee grote pakken medicijnen, Jezus genas haar onmiddellijk. Iemand was kreupel en na gebed liep ze weer gemakkelijk! Prijs God.

Tijdens een missie van 5 maanden in Brazilië organiseerde RLM straatevangelisatie in São Paulo. Een groot deel van de deelnemende kerk begon te dansen op het plein, wat de mensen van de vele terrassen aantrok. Er werd veel gebeden tegen depressie, omdat dit het thema was na de prediking van Jezus Christus via een mobiele geluidsinstallatie. Ze werden vrijgelaten toen ze getuigden. Nog veel meer getuigenissen te delen.

In Nederland evangeliseert RLM een paar dagen voor het houden van een Worship Night. Verschillende mensen doen mee.

Als u lid wilt worden, neem dan contact met ons op.