Apostolisch alarm

REPENTATIE

Gisteravond weer een racistische schietpartij. Een zwarte jonge vader van 4 kinderen doodgeschoten door een politieagent.

Gevolgen:
1. Zijn vrouw verloor haar man.
2. Zijn kinderen hebben geen vader meer….!
3. De fastfood resto Wendy’s is helemaal afgebrand. Werknemers geen werk.
4. De politiecommandant nam ontslag.
5. De verantwoordelijke politieagent wordt ontslagen.
6. Antiracistische demonstraties wereldwijd
7. Last but not least: in Parijs begint de politie te demonstreren bij de Arc de Triomphe als ze door de minister van de regering worden gedisciplineerd. Ze schijnen ook racistisch te zijn tegen de zwarte gemeenschappen in Frankrijk.

Wat is het antwoord van de Kerk?

Had de Kerk deze buitensporige gebeurtenissen kunnen voorkomen?

Mijn mening:

Ja de Kerk zou dat kunnen! Konden we maar begrijpen en gehoorzamen wat Jezus zei:

1. Heb uw naaste lief! (Matteüs 22:39)
2. Ga en maak discipelen! (Matteüs 28:19)

Nee! De meerderheid van de Kerk bleef in hun luie comfortabele en soms luxe gebouwen!

Individueel en zakelijk!

Het geld ging naar eigen- en/of kerkgebouwen in plaats van de armen te voeden! In plaats van liefde te tonen aan de mensen.

Voor Zuid-Afrikaanse kerken: in plaats van liefde te tonen aan de mensen in de townships….
1. Nog steeds bang om ziektes te krijgen als je in een gemeente gaat?
2. Jezelf nog steeds verdedigen en je bewustzijn reinigen door te zeggen: “ze hebben hun eigen religieuze cultuur….” oh hoe vaak heb ik deze argumenten niet gehoord in de blanke kerken van Zuid-Afrika!

In augustus 2015 zei de Heer tot mij door Nehemia 2:17 – Toen zei ik tot hen: Gij ziet de benauwdheid waarin wij verkeren, hoe Jeruzalem verwoest is, en de poorten ervan in vuur en vlam staan; komt, en laat ons de muur van Jeruzalem opbouwen, opdat wij niet meer tot een verwijt zijn.

Het gaat om de laatste 7 woorden! Wij, de Kerk zijn een schande!

Berisping – H2781 – cherpah – betekent: minachting, schande, hoon, schande, beschimping.

Toen vertelde de HEER mij in september 2016 via het boek Haggaï:

Haggaï 1:4 Is het tijd dat u zelf in uw huizen met panelen woont, en dat deze tempel in puin ligt?

En in Haggaï 2:6 Want zo zegt de Heer der heerscharen: ‘Nog eenmaal (het is een korte tijd) zal Ik hemel en aarde, de zee en het droge land doen schudden; 7 en Ik zal alle volken doen schudden, en zij zullen tot het Verlangen van alle volken komen, en Ik zal deze tempel met heerlijkheid vullen,’ zegt de Heer der heerscharen.

Dat is precies wat er nu gebeurt!

God schudt alles door elkaar!

Wat is ons antwoord hierop?

Thuisblijven in onze luie stoelen, onze comfortzone?

Weet je wat er staat in Ezechiël 3:18 EN in Ezechiël 33:8 (dat is 2 keer) ?

Wanneer Ik tot de goddeloze zeg: “Gij zult zeker sterven,” en gij geeft hem geen waarschuwing, noch spreekt gij om hem van zijn boze weg te waarschuwen, om zijn leven te redden, dan zal diezelfde goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven; maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.

Kerk als je dat bent:

1. Nu niet wakker worden
2. Zich niet bekeren van het gehoorzamen van het woord van god (zie boven),

zul je je eerstgeboorterecht verkopen zoals Esau deed! Genesis 25.

Uw comfort van vandaag wordt betaald met uw redding voor de toekomst! Nogal duur, vind je niet?

Maar ook: bloed aan je handen Kerk van Jezus Christus !

Geen redding voor u, kerk!
Geen laatste glorie (Haggaï 2:9) voor jullie kerk!

Tenzij!

Nog even…..to repent….!

Het Woord zegt dat Jezus het antwoord is (Johannes 14:6 enz.).

Wist u dat Jezus in uw kerk leeft? Gemeente u bent het antwoord door Jezus Christus die alle dingen mogelijk maakt (Mattheüs 19:26) en die alle dingen doet samenwerken ten goede voor hen die God liefhebben en naar zijn voornemen zijn geroepen (Romeinen 8:28).

Krijg berouw Kerk van Jezus Christus! Stop met publiek te zijn en wees overal de Kerk! Vertel de mensen over Jezus en dat Hij de kracht is tot redding (Romeinen 1:16 enz.).

Verlaat uw comfortzone! Betaal uw comfort niet met de verkoop van uw verlossing!

Haal het bloed van je handen!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
14 juni 2020