Apostolisch alarm

Dicht bij Daniël 9:27 – 7 jaar Verdrukking (2×3,5)

Nog een teken dat we in het laatste uur zitten.

President Donald Trump heeft dinsdag samen met premier Netanyahu zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten onthuld en vrijgegeven. Hij roept op tot Israëlische soevereiniteit over grote delen van Judea en Samaria, ontwapening van de terreurgroep Hamas en de oprichting van een staat Palestina, op voorwaarde dat deze staat Israël als joodse staat erkent.

Trump noemde het plan een “win-win” kans voor zowel Israël als de Palestijnen.

Beste broeders en zusters, wanneer dit vredesplan door de betrokken partijen wordt ondertekend, zal de profetie van Daniël 9:27 in vervulling gaan!

Daniel 9:27 zegt: Maar in het midden van de week zal Hij een einde maken aan offers en offers. En op de vleugel van gruwelen zal iemand zijn die desolaat maakt. Zelfs tot de voleinding, die bepaald is, wordt uitgestort op de verlatenen.

* een convenant bevestigen = Vredesplan
* Een week = 7 jaar (Grote) Verdrukking Zijn we klaar voor de eindtijd olie?

Zijn we gestorven aan onze vleselijke dingen? Hebben we oprecht berouw? Nog wat tijd over! Laten we vol verwachting leven naar onze toekomst met Christus Jezus! Mattheüs 25:1-13.

Wees gezegend!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
28 januari 2020