Zaaien

Roaring Lions Ministries streeft naar doorbraak en reformatie in de naties en in het leven van de mensen.

Wat gij zaait, zult gij oogsten, Galaten 6:7. Zaaien in deze bediening zal leiden tot een doorbraak in je eigen leven.

Aarzel niet, zaai nu voor je doorbraak!

2 Korintiërs 9:6 zegt: Maar dit zeg ik: Wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam oogsten, en wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig oogsten. 7 Laat ieder dus geven wat hij in zijn hart wil, niet met tegenzin of uit noodzaak; want God houdt van een blijmoedige gever. 8 En God is bij machte alle genade overvloedig voor u te maken, opdat u, altijd in alles toereikend, een overvloed hebt voor alle goed werk.

Zaaimogelijkheden:

 • Bankoverschrijvingen
  Stichting Roaring Lions Ministries, Nederland:

  SNS bankrekening:
  NL27 SNSB 0938 6755 59
  Swift/Bic: SNSBNL2A
  f.a.o. G.Verhulst

 • PayPal: info@roaringlionsministries.com 


Uw zaad is van vitaal belang voor onze bediening terwijl wij doorgaan met het brengen en vestigen van reformatie in de naties. Door vandaag te doneren zorgt u ervoor dat levens en naties de kans krijgen om geraakt te worden door Vitaly.

Hartelijk dank voor uw gulle zaaien!

Wij zijn een organisatie die een ANBI status heeft!