Ministerie Partner

In dit apostolische seizoen is goddelijke afstemming cruciaal! God herstelt zijn kerk en Hij doet dat door middel van zijn ontworpen fundamenten.

De goddelijke grondslag wordt in het hele Nieuwe Testament uitgelegd.

Efeziërs 2:19-22: 19 Welnu, u bent niet langer vreemdelingen en vreemdelingen, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huisgezin van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Jezus Christus zelf de hoeksteen is, 21 in wie het hele gebouw, dat in elkaar past, uitgroeit tot een heilige tempel in de Heer, 22 in wie ook u wordt samengebouwd tot een woonplaats van God in de Geest.

Veel kerken over de hele wereld groeien niet omdat hun fundamenten ontbreken. Veel, heel veel voorgangers en leiders zijn momenteel teleurgesteld en uitgeput.

In deze apostolische tijd zien we herstel van alle dingen (Ezra 5, Nehemia 2:13, Zacharia 9:12, Handelingen 3:21). Bijbelse fundamenten moeten worden hersteld. Zonder dit cruciale herstel zal de Heer zijn laatste regen niet uitstorten (Haggai 2). Zijn Laatste Regen, de Eindtijd Glorie die de Eindtijd oogst veroorzaakt zal alleen op de Herstelde Kerken vallen.

Alle andere kerken die niet het door God ontworpen fundament hebben, zullen geen deel uitmaken van de apostolische beweging van God. Zij lopen een groot risico om van de levende God af te vallen (Matteüs 24:10, Hebreeën 3:12, 6:6, 2 Tessalonicenzen 2:1-3). Word nu partner van RLM en maak deel uit van het netwerk van Roaring Lions Ministries en de apostolische en profetische zalving en autoriteit om levens van velen te veranderen.

Een Ministry Partner gaat akkoord met onze geloofsverklaring en gedragscode.

Om Ministry Partner te worden vragen wij een maandelijkse of jaarlijkse donatie aan Roaring Lions Ministries van minimaal €500,= op jaarbasis.

Eenheid = kritiek! Psalm 133.

Uitlijnen nu!