Lofprijzing, aanbidding en dans

Een van de pijlers van Roaring Lions Ministries is het organiseren van Praise & Worship bijeenkomsten, op locatie en virtueel.

Blijf op de hoogte door in onze agenda te kijken waar het volgende Praise & Worship evenement plaatsvindt.

Elk jaar organiseren we een 24-uurs Praise & Worship evenement. We zijn in 2020 met dit initiatief begonnen. Dit evenement vindt op hybride basis plaats, via Zoom en fysiek in Nederland. Het doel is LIVE Praise & Worship in alle continenten. Aan alle evenementen die hebben plaatsgevonden, namen deelnemers deel uit de VS, Australië, Europa, Azië en Afrika.

Omdat wij de inheemse bevolking eren, werd deelgenomen door de Aboriginals uit Australië, de inheemse bevolking van West-Papoea en verschillende indianenstammen uit de VS, zoals de Coharie-, Black Foot- en Navajostammen.

Daarnaast zijn er profetische kunstenaars die gewoon schilderen wat de Heilige Geest openbaart. Er zijn verschillende kunstwerken gemaakt. Onze Praise and Worship evenementen zijn gebaseerd op 2 Kronieken 20, en de Hebreeuwse betekenissen van het woord Praise. Er zijn 9 woorden in het Hebreeuws voor het woord lof. Het analyseren ervan levert een machtige en revolutionaire openbaring op.

Als u er meer over wilt weten, gebruik dan het contactformulier.