Getuigenis van David

Achtergrond

 • Geboortedatum: 19 maart 1961
 • Geboorteplaats: Den Haag, Nederland
 • Kerk: Opgegroeid in een traditionele kerk, Pinkstergemeente, later een apostolische/profetische kerk.
 • Gedoopt in de Heilige Geest: Januari 1993
 • Gedoopt in water: Augustus 1995
 • School van de Profeten: Maart 1998 – September 1998
 • Opleiding apostolisch leiderschap: Januari 1999 – juni 1999
 • Uitvoerend apostolisch leiderschap: September 1999 – december 1999
 • Oprichter Boaz (opvang van daklozen): 1993 – 1997
 • Oprichter Roaring Lions Ministries: Juni 2015
 • Werkervaring: Interim Management, Consultant, Liquidator, Docent MBA en Senior Docent Bedrijfseconomie en Accounting (bachelor niveau).

 

Goddelijke ontmoetingen

 • April 2013, Oudtshoorn, Cango Caves, Zuid-Afrika. De Heer zei tegen David: “Mijn Glorie komt eraan, maak je klaar!

 • Juni 2015, Den Haag, Nederland, scheidingstijd voor 90 dagen. In die periode had David twee ontmoetingen met de Heer Jezus en vele ontmoetingen met de Heilige Geest. Tijdens de eerste ontmoeting liet de Heer Jezus David tijdens een wandeling in de binnenstad van Den Haag zien hoe Zijn Kerk in ruïn [Nehemiah 2:17] is en hoe Hij weende om de verloren zielen. De tweede ontmoeting met de Heer Jezus was tijdens de nachtelijke gebedswandeling van David die hem vertelde dat het slechts een korte tijd zal duren om Hem te ontmoeten bij het Huwelijksmaal van het Lam [Revelation 19:6-9].

De ontmoetingen met de Heilige Geest deden David in deze periode van 3 maanden meestal wenen. Toen hij de Heer vroeg waarom hij zoveel weende, antwoordde de Heer: “U weent voornamelijk voor 2 groepen, de verloren zielen en de afvallige (lauwe) kerk. Op een bepaalde dag, terwijl hij voor de Heer weende, riep David uit: “Vader, zij zien niet. Dit wijst erop dat de afvallige kerk blind is en nog niet klaar is voor de tweede komst van de Heer Jezus Christus.

 

De oproep

In deze periode (2015) deden zich twee momenten voor waarop de Heer David vroeg alles op te geven. De eerste keer antwoordde David: “Ja Heer, ik ga! De tweede keer antwoordde hij: “Ja Heer, ik ga!

 

Mandaat

Het mandaat dat de Heer in deze periode gaf: “Breng en vestig de apostolische reformatie in de naties. De voorbereiding van de bruid.


Missie India & Thailand 2015 – 2017

Na deze 90 dagen in 2015 werd David naar India gestuurd, hij verkocht zijn huis, zijn auto en zaaide al zijn bezittingen. Met nog 2 koffers ging hij naar India, Andhra Pradesh. Hij diende 3 weken lang en trainde outreach-teams en gaf les over lofprijzing en voorbede. Hij droeg de voorgangers op ouderlingen aan te stellen en begon een doopdienst voor de leden. In december 2015 reisde David van India naar Thailand om daar 8 maanden lang hetzelfde te doen als in India. Daarnaast heb ik het boek Openbaring 240 uur lang grondig bestudeerd. Beide zendingsreizen werden gevolgd door vele wonderen, tekenen en wonderen. Toen de Heer mij opdroeg terug te gaan naar Nederland, kocht hij een ticket zonder te weten waarheen. Twee dagen voor zijn vertrek (de dag van de coupe in Turkije) belde een persoon die al 10 jaar geen contact meer met hem had gehad en vroeg hoe het met hem ging. God zorgde weer voor een prachtige oplossing.

Missie Zuid-Afrika 2017 – 2020

In januari 2018 werd David in Zuid-Afrika tot apostel geordineerd. Actief in nationale, provinciale en lokale parlementaire voorspraak in de parlementsgebouwen van Kaapstad, SA. Opgezette 2 huis cellen in Townships. Zorgen voor de armen en behoeftigen. Een huiscel in Kaapstad. Heeft een Intercontinentaal Voorbereidingsteam opgericht, genaamd Roar Team. Een team bestaande uit voorbidders. Verschillende keren per week brullen voor de naties die de HEER op ons hart heeft gelegd. Brullende apostolische besluiten gebaseerd op profetisch inzicht.

RLM organiseerde op 5 september 2020 via ZOOM een pleidooi over abortus voor de Verenigde Staten van Amerika.

September 2020 organiseerde RLM ook een Pleidooi over Zuid-Afrika om de natie naar haar hemelse bestemming te brengen; Zuid-Afrika, een Apostolische Natie. Leden van de koninklijke Zulu-familie en een parlementslid namen deel aan deze “Standing in the gap”-bijeenkomst.

Tijdens de lockdown in Zuid-Afrika (04-2020) organiseerde RLM straatkruistochten in de townships tijdens de tijden dat we buiten mochten zijn (0600-0900 uur). Marcheren, brullen, loven en preken op straat. Meer dan 300 mensen ontvingen Jezus in hun hart. Zij werden gediscipeld en daaruit werden 3 kerken geboren. De doop vond plaats op straat. Wonderen van genezing en bevrijding waren heel gewoon. Glorie aan God.

David diende 2 verschillende radiozenders en zijn preken werden ongeveer 5 keer per week uitgezonden en heeft 2 boeken geschreven; Woorden van kracht met 30 dagelijkse devoties. En De betekenis van de Hebreeuwse maanden Vandaag.

In februari 2020 is de School of Ministry – Special Forces van start gegaan. Een diepgaande training bestaande uit 7 modules; Apostolisch Lof, Aanbidding en Dans, Apostolische Voorbede, Wierookaltaar, Gezag, Koninkrijkseconomie, Eschatologie en Evangelisatie.

Missie naar Brazilië 2021 – 2022

David werd uitgenodigd om in Brazilië het evangelie te verkondigen en te onderwijzen. Ongeveer 45 conferenties vonden plaats in São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Mourão, Maringá en Salvador. Vele, vele mensen werden aangeraakt door de Heilige Geest en ontvingen genezing, emotioneel en/of fysiek, werden toegerust, werden vrijgelaten in hun door God gegeven bestemming.

David nam een kerk mee naar de straten van São Paulo en predikte het evangelie op een plein vol restaurants en cafés. Mensen met een depressie werden uitgenodigd voor het ontvangen van gebed. Verscheidene mensen werden bevrijd en getuigden dat zij een verandering in hun leven voelden. Deze conferenties waren vooral gericht op lofprijzing en aanbidding en op evangelisatie.