De behoeftigen dienen

Ten dienste van de armen, behoeftigen, weduwen en wezen.

Psalm 9:18 zegt: Want de behoeftige zal niet altijd vergeten worden; de verwachting van de arme zal niet voor eeuwig vergaan.

RLM dient de behoeftigen door te werken met daklozen, armen en behoeftigen door het Woord van God en materiële voorzieningen te delen.

Jakobus 1:27 Zuivere en onbesmette godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken/ondersteunen in hun moeilijkheden, en zich onbesmet houden van de wereld.

Bid alstublieft voortdurend voor deze armen en behoeftigen, kinderen zonder ouders en weduwen.

U kunt hen ook financieel steunen door een donatie te doen aan Roaring Lions Ministries.