Apostolisch Alarm #1

Veel leiders bevinden zich nu in een ultieme beproevingstijd van de Heer. God test verschillende zaken zoals bijvoorbeeld afgoderij, nederigheid en trouw!

Waarom?

God bereidt nu de plaatsing voor van vele, vele, vele zonen en dochters. Voordat de uiteindelijke positionering plaatsvindt, die over ongeveer 6-9 maanden plaatsvindt, moeten leiders zuiver en heilig zijn. Nog vele, vele, vele leiders moeten kiezen, wanneer het kruispunt komt, volgens het Woord van God! Alleen dan zullen zij de komende glorie van de Heer kunnen dragen!

Psalm 89: 14 Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon; barmhartigheid en waarheid gaan voor uw aangezicht. 15 Gezegend zijn de mensen die het blijde geluid kennen!

Het is ons verzoek aan de HEER om allen dicht bij het hart van Jezus, de Opgestane, te brengen! Hallelujah! Glorie aan Jezus!

Wees gezegend,

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
24 november 2018