Apostolisch alarm

EEN NIEUW DING!

Jesaja 43:19 Zie, Ik zal iets nieuws doen, nu zal het ontspringen; zult gij het niet kennen? Ik zal zelfs een weg maken in de wildernis, en rivieren in de woestijn.

In het Laatste Uur zien wij dat God de gevallen Tabernakel van David herstelt, die het Huis van Gebed is (Jes.56:7 Want Mijn Huis zal een Huis van Gebed genoemd worden voor alle volken).

Weet je waar de Tabernakel van David stond ? Juist! Op straat. In het veld. Zoals in de dagen van weleer was de tabernakel altijd in het midden van het volk!

En wat te denken van het paradijs. Het paradijs was de plaats van Gods aanwezigheid. Buiten. De velden! Dat was Gods oorspronkelijke visie! Hij wilde onder zijn schepping zijn. Maar wat een reis tot vandaag. Kerken zijn gesloten. Kerken zijn beperkt. Kerken houden zich niet aan bepaalde lockdown regels. Kerken mogen niet zingen!

Ik merk immers dat God zijn visie wil herstellen en vervullen! Wij noemen het apostolische reformatie (NIET te verwarren met NAR).

Herstel van alle dingen:
1. Mattheüs 17:11 Jezus antwoordde: “Voorzeker, Elia komt en zal alle dingen herstellen.
2. Handelingen 3:21 die de hemel moet ontvangen tot de tijden van herstel van alle dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten sinds het begin van de wereld.

Beide geschriften gaan over herstel. Reformatie. Beide geschriften gaan over het komen tot Christus.

God herstelt naties. God verandert regeringen. God sluit kerkgebouwen. God nadert de naties, herstelt en hervormt. Hij hervormt de democratie in een theocratie in zijn kerk! Hij wil onder de mensen wonen. Zijn hart gaat uit naar de verlorenen. Johannes 3:16. Dat was altijd al zo. Maar laat me je één ding vertellen. De kerk deed niet wat ze moest doen: Mattheüs 28:19…!

Ze is te lang in haar comfortzone gebleven. Nu leven we in een tijd waarin God zegt: “Ik herbouw Mijn tempel” (Haggai).

Van Pesach tot Pinksteren herbouwde God zijn huis in de individuen, zijn hongerigen. Zij die goed hebben geluisterd en Zijn stem hebben gehoorzaamd, zijn nu klaar om een nieuwe versie van Zijn eindtijdglorie te dragen (Haggaï 2). Anderen zullen volgen. Schapen worden gescheiden van geiten.

Wij leven in een tijd die kan worden vergeleken met Mattheüs 22:9 “Ga dus de wegen en paden in en nodig iedereen die je vindt uit voor het bruiloftsfeest.

Zolang de kerk in een kerkgebouw blijft, zal Mattheüs 22:9 niet worden uitgeoefend. Zolang de Kerk in haar comfortzone blijft, reikt zij niet uit naar de ongelovige daarbuiten. God doet iets nieuws! God wil onder ALLE mensen zijn! Het omvat Theocratie. Is het niet verbazingwekkend dat Trump, Bolsonaro, Morrison en sommige andere premieres christenen zijn!

God herstelt de tijden van het Paradijs, de tijden van Koning Salomo, Zijn Kerk! God regeert op aarde door zijn apostelen en profeten. Efeziërs 2:20 …gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is.

Restauratie! Reformatie! Oogsttijd! Het laatste uur! Revival! Rapture! Bruiloftsfeest van het Lam.

Klaar? Hongerig naar het nieuwe?

David Verhulst Roaring
Lions Ministries
5 juli 2020