Apostolisch alarm

De tempel herbouwen!

De Vader zegt vandaag:

“Maak je klaar, bereid je voor want ik kom en velen kennen mij nog niet!”

We zijn in het juiste seizoen voor de wereldoogst! Veel van onze kerken zijn nog niet correct gebouwd en veel ervan zijn zelfs in verval. Velen bouw(d)en ’tempels’ voor zichzelf Haggaï 1: 4 ” Is het tijd dat u zelf in uw huizen met panelen woont, en dat deze tempel in puin ligt?” 5 Nu dan, zo zegt de Heer der heerscharen: “Overweeg uw wegen!”

Uitleg:
1.Deze “huizen met panelen” zijn ons hart en onze (als u een kerkleider bent) kerk.

2.De tempel die in puin ligt, is Gods visie op ons hart en onze kerk. Zogezegd: individueel en collectief.

Onze harten:
We zijn meer met onszelf bezig dan met het bereiken van de verlorenen. Ego minded, niet Christus minded. Bezig met onze vleselijke verlangens.

Onze kerken:
We zijn meer bezig om een sterke toren voor onszelf te bouwen. Niet streven naar eenheid! Allerlei motieven die het rechtvaardigen.

God’ standpunten:
Op ons hart:
We moeten ons aanpassen aan Zijn hart. Zuiverheid en heiligheid nastreven. De verlorenen de hand reiken.

Op onze kerken:
Wij moeten ons aansluiten bij de apostelen en profeten om de wereldoogst na te streven. Om een gecombineerde goddelijke strategie te volgen.

Efeziërs 2:19 U bent dus niet langer vreemdelingen en vreemdelingen, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huisgezin van God, 20 omdat u gebouwd bent op het fundament van de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als hoeksteen.steen, 21 in wie het hele gebouw, dat in elkaar past, uitgroeit tot een heilige tempel in de Heer, 22 in wie ook u wordt opgebouwd tot een woonplaats van God in de Geest.

Vader zegt vandaag: “Maak je klaar, bereid je voor want ik kom en velen kennen mij nog niet!”

Wees gezegend!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
5 mei 2020