Apostolisch Alarm #5

De branden in Australië (11 miljoen hectare zijn afgebrand; vandaag nog 50 branden), de sprinkhanen in de Hoorn van Afrika (Kenia, Tanzania, Ethiopië, Somalië, Zuid-Soedan, Oeganda, Saudi-Arabië, Jemen, Congo, Koeweit, Bahrein, Qatar en Iran), het coronavirus in Azië (met verspreiding in Europa), de droogte in Zuid-Afrika. God zegt iets! Zou het zijn: “Maak je klaar voordat het erger wordt!”

In januari leidde God me naar Ezechiël 26, 27, 28 en Jesaja 23; de Verkondiging tegen Tyrus. Tyrus, een zeer rijke havenstad, wordt gebruikt als een beeld van Trots, als een beeld van Lucifer, een beeld van de gevallen Adam, een beeld van de gevallen Kerk. Een gevallen kerk! Bestaat dat? We lezen in Ezechiël 28:2 “Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: ‘Zo zegt de Here God: “Omdat uw hart verheven is, en u zegt: ‘Ik ben een god, ik zit op de zetel van goden, in het midden van de zeeën, toch bent u een mens en geen god, hoewel u uw hart stelt als het hart van een god.

1. Als christenen abortus goedkeuren, of niet tegen abortus komen, zeggen ze eigenlijk tegen GOD: wij staan toe dat baby’s worden gedood! Wij ontkennen dan het gebod van de Heer in Exodus 20:3 “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Abortus is het aanbidden van Moloch – 1 Koningen 11). En het gebod van de Heer in Exodus 20:13 “Gij zult niet moorden.

2. Wanneer christenen seksuele immoraliteit goedkeuren of er geen berouw over hebben of er niet tegenin gaan, zeggen ze eigenlijk tegen God: “Wij staan dit soort gedrag toe. Dan ontkennen we de geboden van de Heer in Exodus 20. 1) vers 3 “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben (seksuele Immoraliteit is het aanbidden van Astheroth, Baäl en Chemosh (1 Koningen 11 & 18). 2) vers 14 “U zult geen overspel plegen. 3) vers 17 “Gij zult het huis van uw naaste niet begeren; gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn mannelijke bediende, noch zijn vrouwelijke bediende, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.”

Dus eigenlijk zitten deze christenen in de genadestoel van GOD. Doen alsof ze het beter weten dan GOD! Dit is gewoon rebels! Gisteren wees de Heer mij op Eziekel 7; Het oordeel over Israël is nabij. Bij het bidden en analyseren van dit hoofdstuk bleek dat de Kerk een periode van rampspoed tegemoet gaat. Ja! Ik geloof ook dicht bij de Reformatie! Maar degenen in de Bruid van Christus die doen alsof ze “goden” zijn door hun geloofsbelijdenis zijn dicht bij een ramp. Zij zullen de beloften van God niet beërven, tenzij zij zich radicaal bekeren!

1 Petrus 4:17 Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen?

We zijn er! God is genadig! Zijn karakter is liefde. Hij wil dat de ongehoorzamen, de opstandigen zich bekeren. Daarom zal Hij degenen die Hij liefheeft uit liefde tuchtigen (Prov.3:12 & Hebreeën 12:6).

Interessant feit! Bij het lezen van Ezechiël 7 openbaarde de Heer dat er in de maand februari meer dan 50 raketten op Israël zijn afgevuurd. Bent u het met mij eens dat Israël ook een profetisch beeld is van de Bruid van Christus?

Zegt GOD: “Maak je klaar voordat het erger wordt!”?

Na hoofdstuk 7 leidde de Heer me naar hoofdstuk 3. Lees alsjeblieft!

We kijken uit naar de belofte in Haggaï 2: 9 “De heerlijkheid van deze laatste tempel zal groter zijn dan de eerste,” zegt de Heer der heerscharen. “En op deze plaats zal ik vrede geven,” zegt de Heer der heerscharen.”

Zorg ervoor dat u verbonden bent met die plaats waar de grotere glorie op het punt staat te worden vrijgegeven, zodat u op de plaats van vrede bent, zoals Haggaï verklaarde!

Glorie aan GOD.

Awake & Arise
Be hungry for God
Be thirsty for God!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
26 februari 2020